Slik kan du investere de større beløpene

Det er mange forskjellige måter å investere på og det er mye å velge imellom der ute. Enten du skal investere et større eller mindre beløp er det viktig at du tar høyde for egne behov, slik at du oppnår ønskelige mål. Ettersom det er så mange muligheter der ute er det viktig at du selv ser på og vurderer hva som er viktig for akkurat deg.

For de som ønsker å investere et større beløp, for eksempel en arv, er det normalt å sette seg et langsiktig mål. Når større beløp skal investeres er det normalt å verdsette trygghet og gode renter slik at man ikke taper det store beløpene. Dersom du er en av dem som ønsker å investere et større beløp skal du få litt hjelp på veien. Her skal du nemlig få en oversikt over et par av mulighetene dine. Dersom du ønsker flere tips, kan du lese mer på aksjeskole.com.

Kombinasjonsfond

Første mulighet vi skal innom er kombinasjonsfond. Et kombinasjonsfond er en kombinasjon av aksjefond og rentefond. Fordelingen mellom aksjer og renter vil variere mellom de forskjellige fondene, og det kan også gå opp og ned innenfor et enkelt fond. Enkelt forklart kan du tenke på at dersom kombinasjonsfondet har en større andel aksjer enn rentepapirer vil muligheten for avkastning være større. Knyttet til denne muligheten for avkastning er også en høyere risiko.

Det fine med kombinasjonsfond er at du velger selv hvor høy risiko du ønsker og ta og så tar forvalteren eller plattformen din av seg resten av jobben. Du skal vel og merke være bevist på at avkastningen kan bli negativ i perioder, men du skal nok se at den går opp igjen også.

Aksjefond

Aksjefond er en god løsning for deg som ønsker å spare i mer enn seks år. Som oftest ønsker investorer som investerer store beløper og la det gå litt tid, og dette er absolutt det mest lønnsomme når det kommer til aksjefond. Når du investerer i et aksjefond, kan du velge mellom aktiv forvaltning eller indeksforvaltning.

Aktiv forvaltning vil si at en fondsforvalter setter sammen en samling av verdipapirer de har i fondet. Forvalteren vil velge denne sammensetningen basert på en annen referanseindeks slik at du får mulighet for meravkastning. Dersom du velger passiv forvaltning, eller indeksforvaltning vil det si at fondets portefølje kun har små avvik fra referanseindeksen den følger. Kostnaden her er lavere ettersom det ikke sitter forvaltere som konstant prøver å skape meravkastning.

Investeringskonto

Siste mulighet vi skal gå igjennom her er en investeringskonto. Dersom du velger denne muligheten, får du til tilgang til både verdipapirer og fond på en gang. Du kan selge handle innenfor fond, enkeltaksjer og børsnoterte produkter, slik at du får muligheten til å bygge opp din egen portefølje. Dersom du velger å investere via en investeringskonto får du muligheten til å ha full kontroll i egen nettbank. Du skal likevel være obs på at dersom du velger investeringskonto inngår dette som skattepliktig formue og ved uttak er også avkastning skattepliktig.