Derfor skal du pleie nettverket ditt

Som gründer, og leder av en ny oppstartet virksomhet, så finnes det nesten ikke noe viktigere enn nettverket. Uten et aktivt nettverk, står man nemlig ganske alene. For at du skal lykkes med de karrieremessige drømmene dine, så er det derfor helt avgjørende at du passer godt på nettverket ditt.

Sånn utvider du nettverket

Det er en god ide at du så tidlig som mulig, blir bevisst om å oppbygge et solid og godt nettverk. Dette gjelder uansett hvilken bransje, eller arbeidsrelasjon, du befinner deg i. Hvis du har et velfungerende nettverk, så kan dette være noe som du kan trekke på i et karriereskifte, som sparring i en utfordrende arbeidssituasjon eller i forhold til å finne en ny jobb. Men selvfølgelig er nettverket ekstra betydningsfullt, hvis du planlegger å starte opp din egen virksomhet.

Hvis du går rundt med gründer ambisjoner, så står du nemlig mye sterkere, hvis du har et nettverk som du kan bruke i oppbyggingen av virksomheten, og ikke minst, når du skal ut på markedet. Sørg derfor for å lage en oversikt over nettverket ditt, gjerne en hvor du kategoriserer hvor nære kontaktene dine er, og hva relasjonen er. Tenk stort. Det kan kanskje høres kynisk ut, men faktisk så er det helt normalt, og noe som de fleste av oss gjør, i større eller mindre grad.

Det er også viktig at du er aktiv i å oppbygge et større nettverk. Du kan delta i forskjellige relevante kurs, hvor du har fokus på å nettverke med de andre kursdeltakerne, eller du kan være mer dirkete oppsøkende. Du vil bli overrasket over hvor mange, som vil takke ja til et uforpliktende kaffemøte, hvis du henvender deg på den rette måten.

Når du har et nettverk, og gode samarbeidspartnere, så er det selvfølgelig viktig at du passer godt på forholdet. Det kan være gjennom en årlig fotballtur, til en av de europeiske storklubbene. For inspirasjon til en nettverksoppbyggende fotballtur, så kan du se nærmere på fotbollsresor.se.

Business or pleasure?

Hvorfor ikke begge deler? Det finnes selvfølgelig rene forretningsreiser, hvor det er møter fra morgen til kveld. Hvis du er flittig deltaker på forretningsreiser, så er det likevel viktig at du husker på, at det som skjer mellom møtene, kan være like viktig, som det som skjer på selve møtet.

Det er også mulig å ta på en såkalt business and pleasure reise, hvor det er fokus på noen uttalte arbeidsoppgaver, men hvor det samtidig er skapt rom for å oppbygge et nettverk, og styrke relasjonen innbyrdes. En populær destinasjon for en netteverksreise er Las Vegas, drømmenes by. For å få inspirasjon til firmaets neste nettverksreise, så kan du lese mer på vegasguiden.dk.

Hvis du er så heldig at du har et stort nettverk, så skal du arbeide på at du holder nettverket aktivt. Det kan være ved å ta en telefon en gang imellom, eller ved å prioritere en middagsavtale. Det kan også være at du kombinerer regelmessig mosjon, sammen med noen fra nettverket ditt. På denne måten styrker dere relasjonen, og får noe ekstra ut av det. Og husk at nettverk går begge veier, det er derfor en vinn-vinn- relasjon.