Valuta på innpriser

Valuta på innpriser


Beskrivelse

Dersom en handler produkter i annen valuta en NOK, så kommer denne utvidelsen svært godt med.
Når en legger inn produkter hvor en benytter avanse, vil denne gjøre at man slipper å oppdatere prisene sine ved større valutasvingninger manuelt.
Du vil også få et korrekt bilde av hva din innpris og kostpris på en vare er. Vekslingskursen er hele tiden oppdatert med gjeldene kurser.