Innkjøpsveileder

Innkjøpsveileder


Beskrivelse

Vårt stolthetsprosjekt innkjøpsveilederen. Denne foreslår hva som skal kjøpes inn basert på f.eks varer som ikke er på lager ved bestillingstidspunkt.
Etter en har gjennomført et innkjøp hos en angitt leverandør, opprettes det en ID/referanse til det aktuelle innkjøpet. Dette gir deg stålkontroll på hva varer som er ventet inn fra denne leverandøren. Lageret oppdateres og evt restede produkter lagres.Du kan også få muligheten til å opprette QR koder på produktene som er kommet inn dersom en har denne utvidelsen fra Revoweb. Dette sikrer deg korrekt merking av produktene, og forenkler salg via POS og varetelling betraktelig. Det er også mulig å gjøre notater på forskjellige innkjøp, samt laste opp leverandørfaktura knyttet til innkjøpet. Funksjonen kan tilpasses ved behov.

Hva kreves for denne appen:
Nettbutkken må kontrollere bedriftens lager: Det er et must at lager og samtlige produkter håndteres av nettbutikken og ikke andre eksterne systemer som økonomisystem, kassaløsning eller annet. Nettbutikken er hjertet av bedriften, husk alltid det 🙂